Akce

Přihlásit se k odběru zdroj Akce
Aktualizace: 26 min 1 sek zpět

Tři dny s matematikou pro učitele středních škol

18 Červenec, 2017 - 13:21

Konference zaměřená zejména na problematiku výuky matematiky na středních odborných školách a středních odborných učilištích. Náplní konference jsou semináře a dílny, ve kterých vystoupí učitelé středních a vysokých škol s podněty pro další práci učitelů matematiky na středních školách.

Místo konání:  CCV Pardubice, Mozartova 449

Konferece se bude zaměřovat na následující okruhy:

Užití počítačů ve výuce matematiky

18 Červenec, 2017 - 11:14

Konference je akreditována MŠMT ČR jako součást dalšího vzdělávání učitelů, č. j. 16710/2015-1-477.

Konference se koná jednou za dva roky a jejím cílem je shromáždit učitele matematiky z různých typů škol a odborníky z oblasti školství k diskusím nejenom nad těmito tématy:

  • role počítače ve vyučování matematiky,
  •  vliv počítače na obsah vyučování,
  • role učitele při výuce podporované počítačem,
  • vliv počítače na rozvoj matematické a finanční gramotnosti,
  • současné pojetí výuky matematiky.

 

Jak učit matematice žáky ve věku 10 - 16 let

17 Červenec, 2017 - 10:44

Setkání učitelů matematiky se koná ve dnech 19. – 21. října 2017 v Litomyšli.

Matematika a fyzika ve škole

17 Červenec, 2017 - 10:08

Seminář je zaměřen na aktuální otázky výuky matematiky a fyziky na středních školách včetně diskuse o přijímacích a maturitních zkouškách, o učebnicích užívaných u nás a ve světě apod. Pozornost bude věnována nejen didaktice matematiky a fyziky, ale také obecným otázkám vzdělávání.

Seminář je pořádán ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UP v Olomouci a Pedagogickou fakultou MU a bude se konat v aule Gymnázia Jevíčko. Ubytování je zajištěno v Domově mládeže Gymnázia Jevíčko. Předběžné finanční náklady: vložné 400 Kč, ubytování 200 Kč za noc.

Seminář Matematika ve středověké Evropě

9 Červenec, 2017 - 22:43

XIII. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách "Matematika ve středověké Evropě"

 Více informací na: https://www.fd.cvut.cz/personal/becvamar/seminar_ss/index.html

Letní soustředění z matematiky a fyziky - MOFO 2017

9 Červenec, 2017 - 22:31

Letní soustředění nejen pro řešitele MO a FO proběhne od 9. července 2017 do 15. července 2017 v Horní Lomné u Jablunkova. Účastníky čekají přednášky, cvičení, soutěže z matematiky a fyziky a samozřejmě také hry, soutěže, sport, turistika, plavání, zpěv, tanec a táboráky. Informace o soustředění lze najít i na internetové adrese http://jcmf.vsb.cz/mo/MOFOstranky/.