Akce

XVII. seminář o filosofických otázkách matematiky a fyziky

Ve dnech 18. až 21. srpna 2014 se koná v prostorách Gymnázia Velké Meziříčí XVII. seminář o filosofických otázkách matematiky a fyziky.

Obsahem semináře budou nejen filosofická témata, ale také obecně populární přednášky s matematickou a fyzikální tematikou a zamyšlení nad výukou.

Podrobnější informace naleznete na adrese: http://www.gvm.cz/cs/seminare

MODAM 2014 - Od středoškolské matematiky k superpočítání

Srdečně Vás zveme na akreditovaný seminář MODerní Aplikace Matematiky, který se koná 30. Dubna 2014 na VŠB-TUO. Letošní téma „Od středoškolské matematiky k superpočítání“ má středoškolským učitelům matematiky nabídnout nové metody a trendy ve výuce související s rozvojem ICT a motivovat je k tomu, aby se nebáli oživit výuku popularizačními aplikacemi a ukázkami, kde všude se dá matematiky využít. Další informace, včetně možnosti registrace, naleznete zde.

20. ročník Semináře matematiky pro středoškolské profesory a učitele základních škol

 

V pátek 31. 1. 2014 se koná v prostorách Ostravské univerzity 20. ročník Semináře matematiky pro středoškolské profesory a učitele základních škol. Semináře se zúčastní se svou přednáškou i naše kolegyně Petra Vondráková a Lada Stachovcová (v části Dílničky pro učitele ZŠ a SŠ).

 

Program 20. ročníku Semináře matematiky pro středoškolské profesory a učitele základních škol

Stránky