Nabídka témat SOČ

Katedra aplikované matematiky Fakulty elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské -Technické univerzity Ostrava nabízí studentům témata SOČ z matematiky. Témata naleznete zde: http://www.soc.cz/temata-praci/