Kružnice a kruh

Kružnice a kruh - tětiva, mezikruží, tečna, výseč, vzájemná poloha přímky a kružnice a dvou kružnic, úhel příslušný oblouku kružnice – středový úhel, obvodový úhel, Thaletova věta, obvod a obsah kruhu, kruhové výseče  a mezikruží, převody stupňů na radiány a naopak.