Zobrazení v rovině

Zobrazení v rovině – shodné zobrazení, osová souměrnost, středová souměrnost, posunutí, otočení, stejnolehlost, stejnolehlost kružnic, užití stejnolehlosti, podobné zobrazení.