Interaktivní program Goniometrie

Interaktivní programy sloužící k procvičení převodů stupňů na radiány a zpět a k procvičení konstrukce funkcí sinus, kosinus a tangens naleznete zde