Rovnice, jednotky a veličiny, jak s nimi?

Základní přehled typografických zásad pro psaní matematického textu lze nalézt v článku:

Juláková, E. Rovnice, jednotky a veličiny, jak s nimi? Chemické listy, 2005, roč. 99, č. 4, s. 250-257. ISSN 0009-2770

Elektronická verze článku je zde.