Generování uživatelských testů

Generátor testů je přístupný pouze zaregistrovaným uživatelům.

Libovolné množství vlastních testů můžete snadno generovat z databáze otázek "Mé oblíbené". Každý test může obsahovat maximálně 10 otázek. Dále je v bodech popsán postup vytvoření databáze "Mé oblíbené" ze všech dostupných otázek a  následná tvorba testu.

Krok 1. Vytvoření databáze „Mé oblíbené“

 1. Všechny dostupné otázky jsou členěny dle tematických oblastí. Oblastí je 12 a jejich názvy jsou uvedeny v barevném vodorovném menu. Jednotlivé oblasti jsou dále členěny na "podoblasti", jejichž názvy se objeví při kliknutí na danou oblast ve spodní části barevného menu.
 2. Kliknutím na jméno tematické oblasti a následnou volbou podoblasti (např. oblast Goniometrie, podoblast Trigonometrie) se  dostanete k otázkám s vybraným zaměřením.
 3. Pokud se vám některá otázka z nabídky líbí, přidáte ji k „oblíbeným“.
 4. Stejným způsobem přidáte do "oblíbených" otázky z různých oblastí a podoblastí.
 5. Do vytvořené databáze „Mé oblíbené“ se dostanete z horního menu. Tato databáze vám zůstane k dispozici pro všechna další přihlášení.

Krok 2. Vytvoření vlastního testu

 1. Kliknete na „Vytvořit test“ v horním menu.
 2. Ve formuláři vyplníte „Název“. Např. „Test – absolutní hodnoty – 1.A."
 3. Kliknutím na „Přidat příklady“ se objeví seznam všech otázek, které máte v databázi „Mé oblíbené“, případně si můžete vyfiltrovat jen otázky z jedné tematické oblasti vaší databáze.  Zaškrtnutím políček „Vybrat“ vyberete otázky, které chcete mít v testu.
 4. Test může obsahovat maximálně 10 otázek. Pokud vyberete více otázek, do testu bude zařazeno pouze prvních 10.
 5. Kliknete na tlačítko „Odeslat“, které je na konci seznamu otázek. Tím dojde k přesunu otázek do formuláře.
 6. Ve formuláři můžete měnit pořadí otázek, dříve vybrané otázky vymazat, případně zvolit přidání dalších otázek.
 7. Nakonec pro finální vygenerování testu kliknete na tlačítko „Uložit“ ve formuláři. Tím se zavře formulář a objeví se seznam otázek vašeho testu. Po chvíli (10 sekund - 5 minut) dojde k vytvoření PDF. Informace o vytvoření je zaslána na váš e-mail.
 8. Hotový test si prohlédnete (stáhnete) v části „Mé testy“. Vytvořené testy zde máte k dispozici pro všechna další přihlášení. Vzhledem k omezení daným správci webového serveru mohou být ze starších testů odstraněny vygenerované PDF soubory. V případě potřeby si PDF test můžete opětovně vygenerovat v režimu úprav zvoleného testu. Stačí zaškrtnout pole Vygenerovat test a kliknout na tlačítko uložit.

Nejčastější otázky

V databázi otázek je možno filtrovat pomocí „čísla testu“. Co to znamená?

U každé otázky jsou uvedeny dvě čísla, např. 1250/2. První číslo je číslem testu, druhé je číslem otázky v příslušném testu. Filtrování podle čísla testu se vám může hodit například v  případě, že se vám líbí nějaká otázka z testu 1250 a chcete si prohlédnout (přidat do oblíbených) další otázky z tohoto testu. Další možností je, že si na webu msr.vsb.cz prohlížíte hotové testy a některý test byste rádi použili při výuce, avšak jedna otázka se vám nehodí (je příliš těžká, používá jinou terminologii, učivo jste neprobírali...). Pak si lze zapamatovat číslo testu a vygenerovat si test podobný. Jestliže se PDF s testem jmenuje   test_an_geometrie_v_rovine_1250_1075.pdf, pak je 1250 číslem testu.