Párovací hry

Cílem hry je správně spárovat nabízené „otázky“ a „odpovědi“. Otázky jsou číslovány, odpovědi jsou značeny alfabeticky. Při párování je vždy nutné nejprve označit číslo otázky a až poté označit písmeno u vybrané odpovědi. Při nesprávném přiřazení (chybě) získá hráč trestný bod a pokračuje ve hře. Hra končí správným zodpovězením všech otázek a vyhodnocením úspěšnosti hráče.

Druhy párovacích her

Hra obsahuje buď stejný počet otázek a odpovědí nebo pro větší obtížnost je někdy nabízeno více odpovědí než otázek.

Většina párovacích her obsahuje navíc tajenku. Při každé správné odpovědi se odkryje jedno písmeno nebo slovo tajenky. Po odkrytí tajenky, kterou bývá citát nějakého slavného matematika, filozofa nebo politika, je v některých případech možno rozkrýt stránku s fotografií autora citátu, jeho stručným životopisem nebo zajímavostmi z jeho života.

Párovací hry jsou většinou jednostránkové. Pokud jsou však nabízené objekty rozměrnější (slovní úlohy, složitější obrázky), je hra zpracována metodou „listování v bloku“ (viz ukázka Asymptoty grafu funkcí). Pak otázkami listujeme a odpovědi, z nichž vybíráme, jsou stále zobrazeny na ploše.  Jestliže správně přiřadíme otázce (v našem případě grafu v listovací části) odpověď, tak list z bloku zmizí. Po správném přiřazení všech otázek je tedy listovací blok prázdný.  Nezodpovězenými otázkami lze listovat dopředu i dozadu a vybírat si  pořadí, ve kterém chceme odpovídat.

Vyhodnocení

Po ukončení hry a kliknutí na tlačítko "Hodnocení" dojde k zobrazení  úspěšnosti hráče a správného spárování.

Nové otevření PDF = nová párovací hra

Při každém novém otevření hry (PDF souboru) se ve většině her zamíchají otázky a odpovědi, takže správné spárování čísel otázek a odpovědí se změní.

Tři kategorie obtížnosti

U všech interaktivních materiálů rozlišujeme tři kategorie obtížnosti. Informace o obtížnosti je uvedena na titulní stránce každé hry  a na webu je vyjádřena přímo u názvu hry (PDF) následujícími ikonami:

lehký
středně těžký
těžký

Obtížnosti jednotlivých her stanovili  jejich autoři,  učitelé středních škol. I přesto bychom rádi upozornili na to, že “obtížnost”  je záležitost velmi  individuální a takto je třeba k ní přistupovat.

Ovládání her – použité ikony

přepnutí zobrazení na celou obrazovku a zpět

návrat na úvodní stránku

krok dozadu

krok dopředu

Aktuální verze Adobe Readeru při přepnutí zobrazení na celou obrazovku (FullScreen, Ctrl + L) chybně pracují s některými prvky, které v materiálech využíváme. Do výukových materiálů bylo doplněno tlačítko pro uvedenou funkcionalitu, které uvedenou chybu eliminuje.

Technická a formální stránka

Interaktivita vytvářených materiálů je založena na technologii Acrobat JavaScript, která není v alternativních prohlížečích PDF souborů podporována. To se týká prohlížečů PDF integrovaných do webových prohlížečů, aplikací pro zobrazování PDF souborů na mobilních zařízeních. Korektně nefunguje ani Adobe Reader pro unix nebo android.

Používáte prohlížeč Firefox?

S interaktivními PDF lze pracovat dvěma způsoby:

 • Stáhnout si PDF soubor na disk a otevřít ho v Adobe Readeru.
 • Nastavit si Firefox tak, aby se jakýkoliv soubor PDF otevíral v Adobe Readeru. Toto nastavení lze provést takto:

Firefox PDF

Další možnosti nastavení najdete na odkazu: návod na nastavení Firefoxu.

Používáte prohlížeč Chrome?

S interaktivními PDF lze pracovat dvěma způsoby:

 • Stáhnout si PDF soubor na disk a otevřít ho v Adobe Readeru.
 • Nastavit si Chrome tak, aby se jakýkoliv soubor PDF otevíral v Adobe Readeru. Toto nastavení lze provést takto:
  • Spustit Chrome a přejít na chrome://plugins. Objeví se seznam pluginů.
  • Deaktivovat  plugin „Chrome PDF Viewer“.
  • Deaktivovat  plugin  „Adobe Reader“.
  • Tím se budou PDF soubory stahovat na dolní lištu a otevírat v Adobe Readeru.

Další možnosti nastavení najdete na odkazu: návod na nastavení Chrome.