Trojúhelníky

Ostroúhlé, tupoúhlé, pravoúhlé trojúhelníky, shodnost a podobnost trojúhelníků, Pythagorova a Eukleidovy věty, trojúhelníková nerovnost, střední příčka, výška, těžnice, těžiště, kružnice opsaná, vepsaná.