O projektu

Matematika s radostí – vytvoření interaktivního vzdělávacího obsahu pro zvýšení zájmu o matematiku, radost z učení a zlepšení matematických dovedností (CZ.1.07/1.1.00/26.0042)

Doba realizace: 1. 6. 2012 – 31. 5. 2015

Organizace pracující na projektu:

 • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
 • Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka
 • Wichterlovo gymnázium, Ostrava - Poruba
 • Slovanské gymnázium, Olomouc
 • Střední průmyslová škola, Přerov
 • Střední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou

Cílem projektu Matematika s radostí bylo vytvoření interaktivního vzdělávacího obsahu, který:

 • žáky zaujme,
 • přinese jim radost z učení,
 • zajímavou formou nenásilně zlepší jejich matematické znalosti a dovednosti,
 • klade důraz na motivaci, geometrickou interpretaci a praktické využití probíraných pojmů.

Mezi interaktivní vzdělávací obsah patří:

 • interaktivní testy,
 • párovací hry,
 • soutěže Neriskuj, AZ kvíz, Odkryj obrázek,
 • krokované příklady.

Všech 860 materiálů má formu interaktivních PDF s okamžitým vyhodnocováním, s příjemnou grafikou, s jednotným systémem ovládání i vyhodnocování.  Na jejich přípravě spolupracovali učitelé z pěti středních škol z Moravskoslezského a Olomouckého kraje spolu s pedagogy z Katedry aplikované matematiky, která je součástí Fakulty elektrotechniky a informatiky na Vysoké škole báňské – Technické univerzity Ostrava. Vytvářené materiály pokrývají všechny povinné i nepovinné oblasti středoškolské matematiky. Navíc si můžete sestavit testy z již připravených otázek pomocí aplikace generátor testů sami.

Součástí projektu bylo:

 • každoroční třídenní seminář ŠKOla MAtematického Modelování (ŠKOMAM) pro studenty středních škol, který pravidelně pořádá Katedra aplikované matematiky od roku 2005. K dobré atmosféře semináře přispívá i neformální způsob přednášek, soutěže a drobné hříčky některých přednášejících. Webové stránky semináře jsou http://skomam.vsb.cz/.
 • třídenní konference projektu pro středoškolské pedagogy, kterou jsme uspořádali ve dnech 27. - 29. 8. 2014 a jednodenní workshop pro středoškolské pedagogy, který proběhl 12. 9. 2014
 • jednodenní seminář, který proběhl 10. 4. 2015. Tento seminář je součástí pravidelného cyklu MOderní Aplikace MAtematiky (MODAM) pro pedagogy středních škol. Webové stránky semináře jsou http://modam.vsb.cz/
 • závěrečná konference projektu, která proběhla 15. 5. 2015
 • vytvoření sbírky řešených aplikačních úloh s názvem Aplikační úlohy pro radost. Sbírku si můžete stáhnout zde.

O projektu jsme referovali na těchto konferencích a seminářích:

 • Jak oživit výuku matematiky aneb několik podnětů, jak lépe zaujmout studenty, Ostrava, 30. 4. 2013 (E. Davidová, P. Kovář, M. Litschmannová, P. Šarmanová, P. Vodstrčil)
 • Celostátní setkání učitelů matematiky na gymnáziích a Celostátní setkání učitelů matematiky středních odborných škol, Pardubice, 18. – 20. 9. 2013 (E. Davidová, L. Kuklová)
 • Užití počítačů ve výuce matematiky, České Budějovice, 7. – 9.  11. 2013 (E. Davidová, L. Stachovcová, P. Vondráková)
 • Seminář matematiky pro středoškolské profesory a učitele základních škol, Ostrava, 31. 1. 2014 (P. Vondráková, L. Stachovcová)
 • Dva dny s didaktikou matematiky, Praha, 13. – 14. 2. 2014  (P. Vondráková)
 • Celostátní setkání učitelů matematiky SŠ, Pardubice, 17. - 19. 9. 2014 (P. Vondráková, E. Davidová)
 • Cesty k matematice, Praha, 25. - 26. 9. 2014 (E. Davidová, příspěvek E. Davidové je ve sborníku na str. 64 - 81)
 • Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK, Praha, 24. 3. 2015 (P. Beremlijski, P. Vondráková)
 • Modern Mathematical Methods in Engineering, Horní Lomná, 1. 6. 2015 (P. Vondráková)
 • Užití počítačů ve výuce matematiky, České Budějovice, 5. − 7. 11. 2015 (P. Vondráková, příspěvek P. Vondrákové je ve sborníku na  str. 297 - 330)
 • Seminář věnovaný vybraným partiím matematiky a její didaktiky, Brno, 18. 10. 2017 (P. Vondráková)

O projektu se napsalo:

 • 26. 11. 2013 vyšel krátký článek o projektu v příloze Moravskoslezského deníku věnované Wichterlovu gymnáziu
 • 13. 3. 2014 vyšel článek o projektu v příloze Lidových novin věnované projektům OP VK
 • 23. 10. 2014 vyšel článek o projektu ve Sborníku příkladů ze soutěže Moravskoslezský matematický šampionát 2014
 • 17. 2. 2015 byla vložena informace o projektu na portál Scientix (Scientix je projekt sdružení European Schoolnet, který má za cíl propagovat a podporovat vzdělávání v oblasti matematiky, přírodních věd, technických oborů a ICT)
 • 13. 7. 2015 vyšel článek o projektu v časopise Speciál pro střední školy, který vychází jako příloha časopisu Řízení školy
 • 31. 7. 2015 vyšel Newsletter projektu Scientix "The Magic of Mathematics!", který se věnuje matematice, v Newsletteru je věnován prostor i našemu projektu

Ocenění:

 • Projekt vyhrál 7. kolo soutěže Scientix Awards v kategorii „STEM teaching materials addressed to students“ 

Vyhodnocení projektu:

 • vyhodnocení dotazníkového šetření provedeného na partnerských středních školách, které se podílely na realizaci projektu