Testy

Testy lze dle funkčnosti a formy rozdělit do následujících skupin:

 • Testy s jednou správnou odpovědí
 • Testy s více správnými odpověďmi
 • Testy  ANO-NE
 • Testy  ve formě tabulek

   

Test s jednou správnou odpovědí je standardní typ testu, kdy studenti vybírají z nabídky právě jednu správnou odpověď na každou otázku. Většina testů je tvořena deseti otázkami, přičemž váha všech otázek je stejná.  Za každou správnou odpověď získává hráč jeden bod, za špatnou odpověď hráč body neztrácí. Při vyhodnocení se počítají získané body.

Testy s více správnými odpověďmi jsou většinou tvořeny pěti až deseti otázkami v závislosti na obtížnosti.  Za označení každé správné odpovědi získává hráč jeden bod, za označení špatné odpovědi hráč jeden bod ztrácí. Otázka je zodpovězena správně, pokud jsou zatrženy právě všechny správné odpovědi. Při vyhodnocení se pak zobrazuje jak počet správně zodpovězených otázek, tak počet získaných bodů.

V testech typu ANO—NE  je úkolem studentů určit pravdivost uváděných tvrzení. V některých testech probíhá vyhodnocení okamžitě po označení odpovědi (u složitějších otázek), jinde až po skončení celého testu.

Test ve formě tabulky je test s  jednou, případně více správnými odpověďmi, kdy je každá otázka spolu s odpověďmi umístěna do jednoho řádku, viz poslední obrázek.  Celý test tak působí dojmem tabulky.

Vyhodnocení

 Po vyplnění testu a kliknutí na tlačítko Vyhodnotit dojde k zobrazení hodnocení (počet správně zodpovězených otázek, resp. počet získaných bodů) a opravě testu. Student si může projít znovu všechny otázky a podívat se, které zodpověděl správně a které ne, případně jaká je správná odpověď.

Nové otevření PDF = nový test

Při každém novém otevření testu (PDF souboru) se zamíchají odpovědi u dané otázky, takže pořadí správných odpovědí se při opakovaném spuštění změní.

Tři kategorie obtížnosti

U všech interaktivních materiálů rozlišujeme tři kategorie obtížnosti. Informace o obtížnosti je uvedena na titulní stránce každé hry  a na webu je vyjádřena přímo u názvu hry (PDF) následujícími ikonami:

lehký
středně těžký
těžký

Obtížnosti jednotlivých her stanovili  jejich autoři,  učitelé středních škol. I přesto bychom rádi upozornili na to, že “obtížnost”  je záležitost velmi  individuální a takto je třeba k ní přistupovat.

Ovládání her – použité ikony

přepnutí zobrazení na celou obrazovku a zpět

návrat na úvodní stránku

krok dozadu

krok dopředu

Aktuální verze Adobe Readeru při přepnutí zobrazení na celou obrazovku (FullScreen, Ctrl + L) chybně pracují s některými prvky, které v materiálech využíváme. Do výukových materiálů bylo doplněno tlačítko pro uvedenou funkcionalitu, které uvedenou chybu eliminuje.

Technická a formální stránka

Interaktivita vytvářených materiálů je založena na technologii Acrobat JavaScript, která není v alternativních prohlížečích PDF souborů podporována. To se týká prohlížečů PDF integrovaných do webových prohlížečů, aplikací pro zobrazování PDF souborů na mobilních zařízeních. Korektně nefunguje ani Adobe Reader pro unix nebo android.

Používáte prohlížeč Firefox?

S interaktivními PDF lze pracovat dvěma způsoby:

 • Stáhnout si PDF soubor na disk a otevřít ho v Adobe Readeru.
 • Nastavit si Firefox tak, aby se jakýkoliv soubor PDF otevíral v Adobe Readeru. Toto nastavení lze provést takto:

Firefox PDF

Další možnosti nastavení najdete na odkazu: návod na nastavení Firefoxu.

Používáte prohlížeč Chrome?

S interaktivními PDF lze pracovat dvěma způsoby:

 • Stáhnout si PDF soubor na disk a otevřít ho v Adobe Readeru.
 • Nastavit si Chrome tak, aby se jakýkoliv soubor PDF otevíral v Adobe Readeru. Toto nastavení lze provést takto:
  • Spustit Chrome a přejít na chrome://plugins. Objeví se seznam pluginů.
  • Deaktivovat  plugin „Chrome PDF Viewer“.
  • Deaktivovat  plugin  „Adobe Reader“.
  • Tím se budou PDF soubory stahovat na dolní lištu a otevírat v Adobe Readeru.

Další možnosti nastavení najdete na odkazu: návod na nastavení Chrome.