Ukázky her typu odkryj obrázek

Odkryj obrázek

Hrací plocha

Hrací plocha obsahuje 12 políček, za nimiž je schován obrázek. Při kliknutí na dané políčko se zobrazí otázka s nabídkou odpovědí, z nichž je právě jedna správná. Pokud hráč označí správnou odpověď, zobrazí se obrázek skrytý za políčkem. Pokud hráč neodpoví správně, dostává ještě jednu šanci vybrat správnou odpověď. Při správné odpovědi se odkryje obrázek za políčkem, při špatné odpovědi zůstává políčko skryté.

Nové otevření PDF = nová hra

Hra Odkryj obrázek   se při každém novém otevření chová jako „nová” hra.  Hra ve formátu PDF ve skutečnosti obsahuje mnohem více otázek než 12. Z těchto otázek je při otevření PDF náhodně vybráno 12 otázek a ty jsou náhodně přiřazeny jednotlivým políčkům.

Obrázky

Ilustrace pro hru Odkryj obrázek vytváří nápaditá výtvarnice Magdalena Musialová. Obrázky jsou tematicky zaměřeny na matematiku a věci s ní související. Některé obrázky jsou navíc doplněny vysvětlujícím komentářem.

Tři kategorie obtížnosti

U všech interaktivních materiálů rozlišujeme tři kategorie obtížnosti. Informace o obtížnosti je uvedena na titulní stránce každé hry  a na webu je vyjádřena přímo u názvu hry (PDF) následujícími ikonami:

lehký
středně těžký
těžký

Obtížnosti jednotlivých her stanovili  jejich autoři,  učitelé středních škol. I přesto bychom rádi upozornili na to, že “obtížnost”  je záležitost velmi  individuální a takto je třeba k ní přistupovat.

Ovládání her – použité ikony

přepnutí zobrazení na celou obrazovku a zpět

návrat na úvodní stránku

krok dozadu

krok dopředu

Aktuální verze Adobe Readeru při přepnutí zobrazení na celou obrazovku (FullScreen, Ctrl + L) chybně pracují s některými prvky, které v materiálech využíváme. Do výukových materiálů bylo doplněno tlačítko pro uvedenou funkcionalitu, které uvedenou chybu eliminuje.

Technická a formální stránka

Interaktivita vytvářených materiálů je založena na technologii Acrobat JavaScript, která není v alternativních prohlížečích PDF souborů podporována. To se týká prohlížečů PDF integrovaných do webových prohlížečů, aplikací pro zobrazování PDF souborů na mobilních zařízeních. Korektně nefunguje ani Adobe Reader pro unix nebo android.

Používáte prohlížeč Firefox?

S interaktivními PDF lze pracovat dvěma způsoby:

 • Stáhnout si PDF soubor na disk a otevřít ho v Adobe Readeru.
 • Nastavit si Firefox tak, aby se jakýkoliv soubor PDF otevíral v Adobe Readeru. Toto nastavení lze provést takto:

Firefox PDF

Další možnosti nastavení najdete na odkazu: návod na nastavení Firefoxu.

Používáte prohlížeč Chrome?

S interaktivními PDF lze pracovat dvěma způsoby:

 • Stáhnout si PDF soubor na disk a otevřít ho v Adobe Readeru.
 • Nastavit si Chrome tak, aby se jakýkoliv soubor PDF otevíral v Adobe Readeru. Toto nastavení lze provést takto:
  • Spustit Chrome a přejít na chrome://plugins. Objeví se seznam pluginů.
  • Deaktivovat  plugin „Chrome PDF Viewer“.
  • Deaktivovat  plugin  „Adobe Reader“.
  • Tím se budou PDF soubory stahovat na dolní lištu a otevírat v Adobe Readeru.

Další možnosti nastavení najdete na odkazu: návod na nastavení Chrome.