Zpráva s varováním

Tento formulář je uzavřený.

Závěrečná konference projektu Matematika s radostí

V pátek  15. 5. 2015 se v budově FEI, Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava konala závěrečná konference projektu Matematika s radostí.

V rámci projektu jsme pro vás vytvořili 860 interaktivních testů, párovacích her, soutěží typu Riskuj, AZ-kvízů, Odkryj obrázek a také krokovaných příkladů k procvičení celého učiva střední školy a k oživení výuky. Pomocí generátoru testů si navíc můžete testy sami vytvořit. Vybírat můžete z databáze obsahující téměř 2000 otázek.  Testy, hry a soutěže mají formu interaktivních PDF s okamžitým vyhodnocováním, s příjemnou grafikou, s jednotným systémem ovládání i vyhodnocování. Na jejich přípravě tři roky spolupracovali učitelé z pěti středních škol v Moravskoslezském a Olomouckém kraji spolu s pedagogy Katedry aplikované matematiky Fakulty elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

Na konferenci jsme ukázali, v čem mohou být nové hry přínosné pro vaše hodiny matematiky, jak mohou oživit výuku a vnést do ní radost a soutěživost. Nechte se inspirovat zkušenostmi pedagogů, kteří již dva roky s interaktivními testy a soutěžemi pracují. Dejte žákům možnost procvičovat si matematiku doma na počítači, bude je to více bavit. Vytvořte jim vlastní testy pro procvičování, které se budou skládat pouze z vámi vybraných otázek.

Odpolední  program byl věnován hostům. Nejprve promluvila zástupkyně mezinárodního sdružení Scientix, které sdružuje úspěšné projekty z celé Evropy a do něhož byla také Matematika s radostí zařazena. Dále zástupce organizace SCIO ukázal, jak se za posledních pět let mění úroveň matematických znalostí žáků gymnázií a provedl porovnání úspěšnosti studentů při řešení několika konkrétních úloh. Nakonec byla na programu přednáška "Kde selhává intuice?", z níž můžete čerpat krásné příklady překvapivých tvrzení do vašich hodin a seminářů.

Program konference: