Mnohoúhelníky

Mnohoúhelníky a jejich strany a vrcholy, úhlopříčky, konvexní, nekonvexní mnohoúhelníky, mnohoúhelník vepsaný do kružnice, různoběžník, lichoběžník, rovnoběžník, obvody a obsahy mnohoúhelníků.