Metrické vlastnosti

Odchylka dvou přímek, odchylka dvou rovin, odchylka přímky a roviny, vzdálenost bodu od přímky a roviny, vzdálenost rovnoběžných přímek, vzdálenost přímky od roviny s ní rovnoběžné.